Naar content, skip menu

Klachten Regeling

Mocht je niet tevreden zijn over de producten van Bella Roos, aarzel dan niet contact op te nemen met Bella Roos. Mocht je een klacht hebben over een geleverd artikel, neem dan binnen 2 weken nadat het gebrek zich heeft voorgedaan dan wel jij daar redelijkerwijs kennis van hebt kunnen nemen, contact met Bella Roos op. Een bij Bella Roos ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door Bella Roos beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft antwoordt Bella Roos binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Bella Roos heeft een interne klachtencommissie die de doelstelling heeft eventuele problemen of klachten altijd in overleg met de klant en op de best mogelijke manier op te lossen.
Gebruik onze contact pagina om een klacht in te dienen of mail naar info@bellaroos.nl met als onderwerp ”klacht” met ”ordernummer”.